Back Office

Madison Jessop avatar Viviana Morales avatar Justyna Hamilton avatar +3
50 articles in this collection
Written by Madison Jessop, Viviana Morales, Justyna Hamilton and 3 others
Polish

Jaka jest różnica między kontem indywidualnym a kontem firmowym?

Konto indywidualne a konto firmowe
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Jak usunąć adres z mojego konta?

Usunięcie informacji adresowych
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

W jaki sposób usunąć kartę płatniczą z konta?

Usuięcie informacji dotyczących karty płatniczej
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Co oznacza ustawienie „domyślne” w przypadku karty płatniczej lub adresu wysyłki?

Ustawiewnie „domyślne”
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

W jaki sposób zmienić dzień realizacji zlecenia zamówienia lojalnościowego?

Skonfiguruj dzień zlecenia zamówienia lojalnościowego
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Wybór adresu Twojej indywidualnej subdomeny internetowej

Twoja osobista strona internetowa
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Jak korzystać z wykresu sumy wartości CV Twojej organizacji?

Dzienny wykres wartości CV
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Jakie są zalety uczestnictwa w programie zamówień lojalnościowych?

Program zamowień lojalnościowych daje wiele korzyści konsultantom ZENNOA®!
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Konfiguracja konta bankowego, niezbędnego do otrzymywania wypłat z tytułu prowizji

Utworzenie konta HyperWallet
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Dlaczego potrzebujemy Twój numer PESEL?

SSN, SIN, EIN, PESEL, NIP, TFN, IRD, INN itp. (numery te będą się różnić w zależności od rynku)
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Jak odczytać diagram 3-pierścieniowy?

Wykres ten jest nieocenionym narzędziem, aby mieć podgląd kwalifikacji na określone pozycje.
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Do kiedy istnieje możliwość składania zamówień zaliczających się do okresu rozliczeniowego w danym miesiącu?

Ostateczna data składania zamówień na dany miesiąc.
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Jak wstrzymać/wznowić zamówienie lojalnościowe?

Prosty opis w jaki sposób wstrzymać/wznowić miesięczne zamówienie lojalnościowe.
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Jakie są wymagania dotyczące wartości CV zamówienia lojalnościowego?

Czy będzie realizowane jeśli spełniona jest kwalifikacja PV uprawniająca do zakwalifikowania się na prowizję w danym miesiącu?
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago

Jak korzystać z promiennego wykresu organizacji?

Wykresu przedstawia w dynamiczny sposób podgląd Twojej organizacji.
Justyna Hamilton avatar
Written by Justyna Hamilton
Updated over a week ago
Russian

Почему и когда нам нужен ваш ИНН(индивидуальный номер налогоплательщика)?

SSN, SIN, EIN, PESEL, TFN, IRD, INN и т. Д. (Будет варьироваться в зависимости от рынка)
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Какие преимущества наличия Заказа Лояльности?

Программа Заказа Лояльности предлагает много преимуществ своим партнерам!
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Как использовать сумму диаграммы значений CV вашей организации?

Ежедневная диаграмма значения CV
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Что нужно для настройки счета? (для комиссионных выплат)

Создание учетной записи HyperWallet (электронный кошелёк)
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Как изменить адрес доставки в моём Заказе Лояльности?

Редактирование Заказа Лояльности; адрес доставки
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Выбор пользовательского субдомена сайта.

Ваш персональный веб-сайт
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Как я могу перемемтить партнёра (которого я зарегистрировал) в своей нижней структуре?

Также известен как изменения места размещения
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Как приостановить / возобновить заказ лояльности?

Простые шаги по приостановке или возобновлению ежемесячного Заказа Лояльности.
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Как использовать 3-кольца диаграмму?

3-кольца диаграмму является отличным инструментом для достижения вашего прогресса.
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Как использовать лучистую диаграмму организации?

Используйте эту диаграмму для динамического просмотра вашего дерева.
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Что значит "по умолчанию " для моей кредитной карты или адреса?

"по умолчанию "
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Когда последний день размещения заказа за месяц?

Ежемесячный срок проведения заказов.
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Когда выплачиваются коммиссионные?

Период выплаты комиссиионных
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Как изменить день Заказа Лояльности?

Отредактирровать дату вашего Заказа Лояльности
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

Какие требования к объему по Заказу Лояльности?

Пройдет ли мой Заказ Лояльности если я уже разместил заказы с достаточным объёмом(PV)?
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago

В чем разница между индивидуальным и Бизнес предпринимателем?

Индивидуальный или Бизнес
G
Written by Galina Pershina
Updated over a week ago